© 2013 Hans van Wijck Aanbestedings-advies

    	AANBESTEDINGS - ADVIES																VAN WIJCK

Advies en ondersteuning

Wij bieden u:

Voor wie:

 

In samenwerking met het Verf Advies Centrum en Bouw Advies Centrum heeft Aanbestedings-advies Van Wijck een toelichting geven over de nieuwe aanbestedingswet. Niet alleen de theorie maar zeker de praktijk stond centraal.

 

Welke aanbestedingsprocedure kunt u kiezen, welke leveranciers kunt u uitnodigen? Alle keuzes die u kunt maken dienen objectief gemotiveerd te worden.

 

Niet alleen voor aanbestedende diensten maar ook voor inschrijvers was het interessant!

 

Enkele reacties van deelnemers: “met de neus op de feiten gedrukt dat er een geheel andere benadering van kracht is”, “duidelijke uitleg” , “stof tot nadenken” en “goede casus en voorbeelden”.

Geslaagde regio bijeenkomst 24 april 2013 AZ-stadion Alkmaar