© 2013 Hans van Wijck Aanbestedings-advies

    	AANBESTEDINGS - ADVIES																VAN WIJCK

Wat zijn de praktische gevolgen van de nieuwe aanbestedingswet?

Welkom

Per 1 April 2013 is de nieuwe aanbestedingswet in werking getreden.

Is uw inkoopbeleid nog nieuwe aanbestedingswet “proof”?

 

Wilt u uw inkoopbeleid laten toetsen of laten onderzoeken of u voldoet aan de rechtmatigheidseisen zonder daarbij de doelmatigheid uit het oog te verliezen? Ook als u geen aanbestedende dienst bent maar wel een professionaliseringsslag wilt maken.

 

Wij zijn uw graag van dienst.

Over mij>>